Thủ tục xin giấy phép lao động, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Có phải xuất cảnh khỏi Việt Nam, xin cấp lại Giấy phép lao động, thẻ tạm trú trong trường hợp người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp khác?

Câu hỏi:

Ông A có quốc tịch Nhật Bản, đang làm việc tại Công ty Cổ phần Xuất khẩu lao động Quốc tế theo Hợp đồng lao động có thời hạn 02 năm (từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2020) với vị trí là Giám đốc điều hành. Tuy nhiên, hiện hai bên thỏa thuận sẽ chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn (01/02/2020). Ông A đang được Công ty TNHH B mời về làm Giám đốc điều hành từ 01/02/2020. Vì vậy, ông A muốn được tư vấn trong trường hợp này ông A có phải xuất cảnh khỏi Việt Nam và có cần xin cấp lại Giấy phép lao động, Thẻ tạm trú mới hay không?

Trả lời:

Theo những thông tin trên, thì Quý khách hàng đang muốn hỏi về các vấn đề liên quan đến việc xuất cảnh khỏi Việt Nam, cấp lại Giấy phép lao động, Thẻ tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng lao động trước thời hạn tại một doanh nghiệp và tiếp tục làm việc tại một doanh nghiệp khác, Bizlawyer xin có một số ý kiến như sau:

Thứ nhất, liên quan đến vấn đề xuất cảnh khỏi Việt Nam

Điểm b khoản 2 Điều 44 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (“Luật Xuất nhập cảnh, cư trú”) quy định người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam có nghĩa vụ: “Hoạt động tại Việt Nam phải phù hợp với mục đích nhập cảnh”.

Đồng thời điểm e khoản 2 Điều 45 Luật Xuất nhập cảnh, cư trú thì tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam có trách nhiệm: “Thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh về việc người nước ngoài được cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú còn thời hạn nhưng không còn nhu cầu bảo lãnh trong thời gian tạm trú tại Việt Nam và phối hợp với cơ quan chức năng yêu cầu người nước ngoài xuất cảnh”.

Và Điều 6 Luật Xuất nhập cảnh, cư trú quy định về các trường hợp thu hồi, hủy bỏ giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp như sau: “Người nước ngoài có hành vi vi phạm quy định tại….điểm b khoản 2 Điều 44 của Luật này thì bị thu hồi, hủy bỏ giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam”.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trong trường hợp này ông A được Công ty Cổ phần Xuất khẩu lao động Quốc tế bảo lãnh vào Việt Nam làm việc theo Hợp đồng lao động và đã được cấp thẻ tạm trú nhưng nay chấm dứt Hợp đồng lao động trước thời hạn – tức có sự thay đổi về mục đích nhập cảnh. Do đó, sau khi hoàn tất việc chấm dứt Hợp đồng lao động thì Công ty có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh về việc không còn nhu cầu bảo lãnh người nước ngoài trong thời gian họ tạm trú tại Việt Nam. Đồng thời, Công ty có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng thu hồi và hủy bỏ thẻ tạm trú của ông A và thực hiện các thủ tục có liên quan để ông A có đủ thời gian chuẩn bị cho việc xuất cảnh khỏi Việt Nam. Tiếp theo đó, để có thể nhập cảnh vào Việt Nam và làm việc tại Công ty TNHH B theo hình thức Hợp đồng lao động thì trước hết Công ty TNHH B cần tiến hành thủ tục bảo lãnh, đăng ký tạm trú cho người nước ngoài ông A nhập cảnh vào Việt Nam tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Thứ hai, liên quan đến vấn đề cấp lại Giấy phép lao động, Thẻ tạm trú

Điều 174 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định việc “chấm dứt hợp đồng lao động” là một trong các trường hợp dẫn tới giấy phép lao động hết hiệu lực.

Khoản 1 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định một trong các điều kiện của công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam là “có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp….”

Đồng thời, khoản 13 Điều 13 Luật Xuất nhập cảnh, cư trú quy định: “Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực”.

Như vậy, theo các quy định trích dẫn ở trên, khi ông A chấm dứt Hợp đồng lao động với Công ty Cổ phần Xuất khẩu lao động Quốc tế thì Giấy phép lao động của ông A tại Công ty này đương nhiên hết hiệu lực. Do đó, sau khi bảo lãnh ông A nhập cảnh vào Việt Nam, Công ty TNHH B cần thực hiện các thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài với đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép lao động mới cho ông A để ông A có thể làm việc tại Công ty. Trên cơ sở nội dung Giấy phép lao động mới được cấp, ông A được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét cấp thẻ tạm trú mới để cư trú có thời hạn tại Việt Nam.

Kết luận

Nếu có vướng mắc hoặc có các yêu cầu được tư vấn chi tiết về các hình thức đăng ký tạm trú cho người nước ngoài, quý khách hàng có thể liên hệ với Bizlawyer qua địa chỉ email: Info@bizlawyer.vn hoặc Hotline Gọi ngay: 086.888.1900 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng cảm ơn ./.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ