Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Tình huống đặt câu hỏi vè thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật:

Công ty tôi thuộc loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành lập từ năm 2015. Nay chúng tôi muốn hỏi về hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty. Vậy chúng tôi cần thực hiện những thủ tục gì và phải nộp giấy tờ gì khi thực hiện. Rất mong được Luật sư tư vấn cụ thể.

Cơ sở pháp lý về Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật:

  1. Luật doanh nghiệp 2014;
  2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP;
  3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP;
  4. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Ý kiến tư vấn về tình huống thay đổi người đại diện theo pháp luật:

Khoản 1 Điều 13 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Ngoài ra, tại khoản 3 Điều 13 của Luật doanh nghiệp có quy định: “Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.”

Khoản 2 Điều 32 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.”

Như vậy, việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Người đại diện pháp luật là yêu cầu bắt buộc. Do đó, khi Công ty bạn có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật cần phải thực hiện Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Kết luận:

Nếu có vướng mắc hoặc có các yêu cầu được tư vấn chi tiết về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc các thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật nêu trên, quý khách hàng có thể liên hệ với Bizlawyer qua địa chỉ email: Info@bizlawyer.vn hoặc Hotline Gọi ngay: 086.888.1900 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp tham khảo tại đây

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

tình huống tham khảo khác

Đăng ký dịch vụ